Välkommen!

Välkommen till netkurs.se! Den här sidan ett stöd för ditt lärande tillsammans med din lärare.

Gå in på den kurs du ska läsa. Där hittar du kursmålen och instruktioner om vad som krävs på varje mål. Material från föreläsningar, lektioner och laborationer finns också på kurssidorna.

“Läroböcker” hittar du i biblioteket. Förutom skolanpassad litteratur finns där länkar till användbara och intressanta sajter.

Men börja med att gå in på Kursforum. Där får du information om hur du studerar med netkurs.se som stöd.

Många av de text- och bildfiler som används i kurserna är i pdf-format. Du behöver därför gratisprogrammet Acrobat Reader som du hämtar genom länken:

Agdenes fyr, vid inloppet till Trondheimsfjorden
 Fyren liten