Kursmålen

Biologi A

Biologi betyder “läran om livet”. Du ska alltså lära dig vad liv är, vilka livsformer som finns, hur liv fungerar, hur liv uppkommit och överlever, hur livsformer förhåller sig till varandra och förändrar varandra m.m.

A-kursen handlar om kursmålen du ser i menyn till vänster. Grovt uttryck handlar det om dels den gröna delen och dels om ärftligheten.

Du har troligen redan läst om den gröna delen i Naturkunskap A, och det kan vara värt att repetera det om du skulle vara osäker på grunderna. I den här kursen går vi betydligt djupare in i naturens struktur och dynamik.

Ärftligheten handlar om tre saker - grunderna, ärftliga förändringars betydelse i naturen och gentekniken. En del av innehållet handlar om biokemi, så det kan vara bra att repetera även gamla kunskaper i kemi (främst organisk kemi).

Det kan vara bra att titta närmare på betygskriterierna, också långt innan betygen ska sättas!