Kursmålen

Biologi B

Biologi B är en 50 poängs kurs på gymnasiet. Den handlar om hur organismer fungerar på insidan, från de biokemiska processerna i enkla bakterieceller upp till de komplexa organ- och styrsystemen hos oss själva.

Det kan vara bra att titta närmare på betygskriterierna, också långt innan betygen ska sättas!