Kursmålen

Kemi A

Kemi A är på 100 gymnasiepoäng. Det innebär i traditionell undervisning att du har 80 timmar undervisning i form av lärarledda lektioner och laborationer för delade jämnt över två terminer.

Du ska uppnå 8 mål. Kursmålen hittar du i menyn i det blå fältet till vänster på sidan.

Ska du erhålla betyget godkänd eller högre ska du alltså uppnå samtliga mål. Studera gärna betygskriterierna för att veta vad som krävs för de olika betygen.