Kursmålen

Kemi B

Kemi B är på 100 gymnasiepoäng. Det innebär i traditionell undervisning att du har 80 timmar undervisning i form av lärarledda lektioner och laborationer för delade jämnt över två terminer.

Du ska uppnå de 7 kursmål som du i menyn till vänster.

Ska du erhålla betyget godkänd eller högre ska du alltså uppnå samtliga mål. Studera gärna betygskriterierna för att veta vad som krävs för de olika betygen.