Kursmålen

Projekt

Projektarbetet är en gymnasiekurs på 100 poäng som ska genomföras på alla program. Det syftar till att utveckla förmågan, planera och ta ansvar för ett större arbete. I arbetet är arbetsprocessen minst lika viktig som slutprodukten.

Långtgående krav ställs bl.a. på dokumentation i form av enskilda loggböcker, protokoll för projektgruppen, planering och reviderade planeringar, utvärderingar och rapporter. Planeringen ska vara aktiv och gälla arbetsfördelning, tidsramar och innehåll.

Projektet leder till en produkt i någon form, och den ska presenteras och utvärderas, liksom arbetet med att framställa den. Såväl processen, utvärderingarna, produkten och projektet i övrigt beskriv och sammanfattas i en slutrapport.

Vid val av ämne för projektarbetet bör elevgruppen utgå från de mål som gäller för deras gymnasieprogram (naturvetarprogrammet, samhällsprogrammet).

För att arbetet ska bli godkänt måste du klara samtliga kursmål. Gå till respektive kursmål till vänster för att se vad du behöver göra.

Läs mer i skolverkets kursplan! Där finns också mål och betygskriterier.