Kursmålen

Natur A

Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne som läses på gymnasiet. I ämnet finns inslag från främst naturvetenskaperna, men även från geografi och historia.

Naturkunskap A är ett kärnämne, och ska alltså läsas på alla gymnasieprogram. Kursen ger viktiga kunskaper om vår livsmiljö, från galaxerna i världsrymden till de levande cellerna du själv består av.  

Så här studerar du

För att få godkänt på kursen ska du ha uppnått åtta mål. Målen hittar du i menyn till vänster. Klicka på det mål du vill arbeta med så får du förslag på hur du kan göra.

Du kan göra målen i valfri ordning och med olika svårighetsgrad. Det är därför viktigt att du planerar ditt arbete och samråder med handledaren - i synnerhet om du tänker uppnå ett högre betyg (VG eller MVG). Alla mål måste vara slutredovisade innan kurstiden är slut för det ska vara möjligt att uppnå betyget Godkänt eller bättre. Har inget mål slutredovisats vid kursslut ges inget betyg. Betygskriterierna för kursen hittar du längst ner i menyn till vänster.

Behöver du tips på litteratur och webbsidor går du till “Bibliotek” i den horisontella menyn högst upp på sidan.

Dina skriftliga redovisningar och utvärderingar ska du lägga i din portfölj. Handledaren har också tillgång till portföljen (men ingen annan) och talar där om hur du ligger till. Insändare och andra debattinlägg lägger i forum. Handledning får du per e-post hos handledaren, eller genom att beställa tid via e-posten. I kalendern kan du bl.a. se när din handledare finns tillgänglig för spontana kontakter och lektioner. Allt detta hittar du på “Kursforum” i den horisontella menyn högst upp på sidan.

Det är naturligtvis viktigt att du också gör klart för dig vilket betyg du ska uppnå, och att du berättar vilket betygsmål du har för din handledare. Gå till betyg för att läsa om kriterier och regler för betygssättning på den här kursen.

När du gjort alla kursmål gör du en utvärdering. Du kan också, under pågående kurs, göra en deltidutvärdering.